Informacja prawna

Informacja dotycząca prywatności
AB Volvo (wydawca) i Volvo Group dziękują za zainteresowanie naszymi produktami i odwiedziny w naszej witrynie internetowej pod adresem www.volvogroup.com.

Ta uwaga prawna i dotycząca prywatności dotyczy całej witryny Volvo Group. Jednak w konkretnych witrynach internetowych różnych przedsiębiorstw Volvo Group lub w witrynach Volvo Group o specjalnych funkcjach mogą być opublikowane dodatkowe informacje dotyczące prywatności.

Dane osobowe
Witrynę internetową volvo.com kontroluje AB Volvo (wydawca) lub odpowiednia firma Volvo Group w zakresie dotyczącym jej części.

Żadne dane osobowe Użytkownika nie są przetwarzane, chyba że zostaną wprowadzone przez Użytkownika lub zostanie on poinformowany o konieczności takiego przetworzenia.

Witryna internetowa może zawierać łącza do witryn nienależących do Volvo Group. Volvo Group nie odpowiada za działania dotyczące prywatności prowadzone w takich witrynach.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania własnych danych osobowych Użytkownik może się skontaktować z AB Volvo (wydawca) lub odpowiednią firmą Volvo Group Company. Dane kontaktowe AB Volvo (wydawca) znajdują się na końcu tej strony. Jeśli jakiekolwiek dane osobowe Użytkownika będą nieprawidłowe, Użytkownik ma prawo ich sprostowania. Użytkownik ma również prawo (na pisemne i osobiście podpisane żądanie, raz w roku kalendarzowym i bezpłatnie) do otrzymania od nas informacji obejmujących między innymi informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych Użytkownika i powodach takiego przetwarzania.


Pliki cookie
W czasie przeglądania niniejszej strony internetowej na komputerze użytkownika zapisywane są pewne informacje w postaci plików cookie. Pliki cookie są powszechnie stosowane na stronach internetowych, aby umożliwić użytkownikom dostęp do pewnych funkcji. Informacje zapisane w pliku cookie mogą również służyć do badania czynności użytkownika strony internetowej.

Istnieją dwa rodzaje plików cookie: pierwszy zapisuje na dłuższy czas plik na komputerze użytkownika i służy do określenia, czy kontaktowaliśmy się z danym komputerem w przeszłości. Pliki cookie drugiego rodzaju, tzw. cookie sesji, są zapisywane tymczasowo w pamięci komputera, podczas gdy użytkownik, odwiedza daną stronę. Pliki cookie sesji nie są przechowywane przez przeglądarkę, ale usuwane po jej zamknięciu.

Volvo Group używa plików cookie, aby zbierać informacje statystyczne na temat odwiedzających oraz zapisywać dane o ich preferencjach dotyczących nawigacji po tej witrynie internetowej.  Spodziewamy się, że dzięki temu będziemy w stanie lepiej dopasować informacje do potrzeb odwiedzających witrynę.

O ile nie określono inaczej, Volvo Group nigdy nie wykorzystuje plików cookie do gromadzenia danych osobowych.

Jeśli użytkownik nie akceptuje używania przez Volvo Group plików cookie w witrynie internetowej, może zablokować ich obsługę, zmieniając ustawienia przeglądarki. W takim wypadku nie możemy jednak zagwarantować, że wszystkie funkcje naszej witryny będą działać zgodnie z oczekiwaniami.

Kontakt
W przypadku pytań dotyczących powyższych sekcji prosimy o kontakt z AB Volvo (wydawca) za pośrednictwem strony kontaktowej Centrali Volvo Group.

 

Styczeń 2016 r.