Zasady dotyczące plików cookie

1. Zasady dotyczące plików cookie
1.1. Czym są pliki cookie
W witrynach internetowych są stosowane zaawansowane i użyteczne techniki, dzięki którym obsługa stron jest łatwa, a ich zawartość — interesująca dla użytkowników. Jedną z bardziej popularnych technik są pliki cookie. Mogą one być stosowane przez właściciela witryny lub inne firmy — na przykład przez reklamodawców — które komunikują się za pośrednictwem odwiedzanej witryny..

Cookie to małe pliki tekstowe, które witryna internetowa zapisuje na komputerze użytkownika. Za pomocą informacji zawartej w pliku cookie można śledzić poruszanie się użytkownika po różnych witrynach, które używają tego samego pliku cookie.

Pliki cookie są klasyfikowane według czasu ich przechowywania i tego, kto je ustawia.

Informujemy użytkownika, że stosujemy pliki cookie w naszej witrynie, i jakie jest ich przeznaczenie, ponieważ uważamy, że jest to bardzo istotne. Mamy trzy cele: chcemy zagwarantować użytkownikom prywatność i łatwą obsługę oraz możliwie najlepsze finansowanie naszej witryny. Poniżej znajduje się szczegółowe wyjaśnienie dotyczące używanych w naszej witrynie plików cookie i ich przeznaczenia.

2. W jaki sposób Volvo Group jako firma i marka używa plików cookie
Volvo Group używa plików cookie, aby zbierać informacje statystyczne na temat odwiedzających oraz zapisywać dane o ich preferencjach dotyczących nawigacji po tej witrynie internetowej. Stosujemy pliki cookie, aby udoskonalić obsługę witryny pod kątem potrzeb użytkowników.

3. Pliki cookie a funkcjonalność
Różne pliki cookie są używane w różnych celach.
Poniżej znajduje się lista najbardziej typowych plików cookie i wyjaśnienie, do czego one służą.

3.1. Pliki cookie dotyczące sesji
Gdy użytkownik przegląda witrynę, w pamięci komputera jest tymczasowo zapisywany plik cookie dotyczący sesji, który śledzi, na przykład, wybrany język. Pliki te nie są zapisywane na komputerze na dłuższy czas i są zawsze usuwane po zamknięciu przeglądarki..

3.2. Trwałe pliki cookie
Trwałe pliki cookie są przechowywane na komputerze przez dłuższy czas i mają określoną datę ważności. Są w nich zapisane informacje i ustawienia pobierane przez witryny internetowe podczas kolejnych odwiedzin użytkownika. W efekcie dostęp do wybranej usługi jest szybszy i wygodniejszy, na przykład nie trzeba się ponownie logować.

Po upłynięciu daty ważności plik cookie jest automatycznie usuwany, gdy użytkownik powróci do witryny, która go utworzyła.

3.3. Pliki cookie tej samej firmy
Te pliki cookie są ustawiane przez samą witrynę internetową (z tej samej domeny co adres na pasku adresu przeglądarki) i mogą być czytane tylko przez nią. Są one przeważnie stosowane do zapisywania informacji takich jak preferencje, które są wykorzystywane, kiedy użytkownik ponownie odwiedzi daną witrynę.

3.4. Pliki cookie innych firm
Te pliki cookie są tworzone przez domeny inne niż wskazana w pasku adresu przeglądarki i należące do organizacji innych niż właściciel danej witryny.

Są one na przykład wykorzystywane do zbierania informacji pod kątem reklam i zawartości dostosowywanej, a także do gromadzenia statystyk dotyczących witryn.

Ze względu na to, że pliki cookie innych firm mogą gromadzić obszerniejsze informacje o zachowaniach użytkownika w sieci, są one uważane za bardziej problematyczne z punktu widzenia poufności i dlatego większość przeglądarek pozwala zmieniać ustawienia i nie akceptować tych plików.

3.5. Pliki cookie flash

Pliki cookie flash (lokalne obiekty udostępnione) to dane, które witryna używająca programu Adobe Flash może zapisywać na komputerze użytkownika.

Cookie flash to nowy sposób na śledzenie poruszania się w sieci i zapisywanie większej ilości informacji niż w przypadku zwykłych plików cookie. Jedną z głównych wad plików cookie flash jest brak możliwości zlokalizowania ich w przeglądarce. Nie są one wyświetlane na dostępnej do przeglądania liście plików cookie zapisanych aktualnie w przeglądarce internetowej. Zwykły plik cookie HTTP nie może zapisać więcej niż 4 kB danych. Pliki cookie flash mogą zapisać do 100 kB.

Technicznie pliki cookie flash są podobne do zwykłych plików cookie. Prawie wszystkie przeglądarki mają program Flash Player używany do wyświetlania prezentacji Flash. Dobrze znanym przykładem prezentacji Flash jest odtwarzacz wideo w witrynie YouTube. (Pliki cookie flash nie są związane tylko z YouTube, mogą być też tworzone przez inne witryny).

Ponadto pliki cookie flash nie mają terminu ważności. Są przechowywane, dopóki nie zostaną usunięte.

3.5.1 Do czego my stosujemy pliki cookie flash
Volvo Group używa plików cookie flash do zbierania danych statystycznych i ustawiania preferencji odtwarzania audio.

3.5.2 Jak wyłączać pliki cookie flash
Nie można blokować plików cookie flash ani nimi zarządzać tak jak pozostałymi plikami cookie w przeglądarce, ponieważ są one zapisywane w innym miejscu — w panelu Globalnych ustawień przechowywania Menedżera ustawień online w witrynie Adobe.

Menedżera ustawień można uzyskać z witryny Adobe, ale jest on uruchamiany lokalnie na komputerze użytkownika. Ustawienia przechowywania dotyczące witryn internetowych wyświetlają wszystkie pliki cookie flash zapisane aktualnie na komputerze użytkownika. W menedżerze ustawień można usunąć pliki cookie flash z poszczególnych witryn lub wszystkie naraz. Można także zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar w kilobajtach wszystkich informacji przechowywanych na komputerze.

Żadne pliki cookie flash nie będą przechowywane na komputerze, jeśli użytkownik wyłączy w Globalnych ustawieniach przechowywania opcję „Zezwalaj zawartości Flash innej firmy na przechowywanie danych na komputerze”.

Pliki cookie flash określonych witryn można wyłączyć w Menedżerze ustawień.

Nie możemy zagwarantować, że po wyłączeniu plików cookie flash naszej witryny, wszystkie jej funkcje będą działać zgodnie z oczekiwaniami.

4. Lista plików cookie ustawianych przez Volvo Group

Nazwa pliku cookie Przeznaczenie
Adobe Analytics  
AMCV_###@AdobeOrg Identyfikuje unikatowych użytkowników.

Data wygaśnięcia: 2 lata
s_cc Ten plik cookie jest czytany przez kod JavaScript w celu określenia,
czy pliki cookie są włączone (po prostu ustawione na wartość „true” (prawda)).

Data wygaśnięcia: upływa wraz z zamknięciem przeglądarki
s_sq

Ten plik cookie jest ustawiany i czytany przez kod JavaScript, gdy jest włączona funkcja ClickMap. Zawiera on informację o poprzednim łączu, które zostało kliknięte przez użytkownika.

Data wygaśnięcia: Po wizycie

s_vi Identyfikuje unikatowych użytkowników

Data wygaśnięcia: 2 lata
s_fid Identyfikuje unikatowych użytkowników.

Data wygaśnięcia: 2 lata
Optimizely  
optimizelyEndUserId Zawiera unikatowy identyfikator użytkownika. Jest połączeniem znacznika czasu i losowej liczby.

Data wygaśnięcia: 10 lat
optimizelyBuckets Przechowuje informacje dotyczące zmienności stron odwiedzanych przed użytkownika. Służy to zapewnieniu, że użytkownik wyświetla tę samą wersję strony w kolejnych sesjach.

Data wygaśnięcia: 10 lat
optimizelySegments Przechowuje informacje dotyczące aplikacji użytkownika i rozmiarów okna (np. przeglądarka, kampania, urządzenie mobilne, typ źródła, wymiary okna).

Data wygaśnięcia: 10 lat
optimizelyRedirect Pomaga w zarządzaniu przypadkami szczególnymi w A/B – i kierowaniu eksperymentów do określonego odbiorcy.

Data wygaśnięcia: 10 lat
optimizelyPendingLogEvents Pomaga w zarządzaniu przypadkami szczególnymi w A/B – i kierowaniu eksperymentów do określonego odbiorcy.

Data wygaśnięcia: 15 sekund
Hotjar  
_hjClosedSurveyInvites Plik cookie umieszczany w chwili, gdy użytkownik kliknie opcję w wyskakującym okienku zaproszenia do wzięcia udziału w ankiecie. Zapewnia, że dane zaproszenie nie jest wyświetlane powtórnie dla danego użytkownika.

Data wygaśnięcia: 1 rok
_hjDonePolls Plik cookie umieszczany w chwili, gdy użytkownik ukończy ankietę, korzystając z widżetu Feedback Poll. Zapewnia, że dana ankieta nie jest wyświetlana powtórnie dla danego użytkownika, jeśli już została przez niego wypełniona.

Data wygaśnięcia: 1 rok
_hjMinimizedPolls Plik cookie umieszczany w chwili, gdy użytkownik zminimalizuje widżet Feedback Poll. Zapewnia, że widżet pozostaje zminimalizowany podczas przeglądania strony przez użytkownika.

Data wygaśnięcia: 1 rok
_hjDoneTestersWidgets Plik cookie umieszczany w chwili, gdy użytkownik wyśle informacje, korzystając z widżetu Recruit User Testers. Zapewnia, że dany formularz nie jest wyświetlany powtórnie dla danego użytkownika, jeżeli został już przez niego wypełniony.

Data wygaśnięcia: 1 rok
_hjMinimizedTestersWidgets Plik cookie umieszczany w chwili, gdy użytkownik zminimalizuje widżet Recruit User Testers. Zapewnia, że widżet pozostaje zminimalizowany podczas przeglądania strony przez użytkownika.

Data wygaśnięcia: 1 rok
_hjDoneSurveys Plik cookie umieszczany w chwili, gdy użytkownik ukończy ankietę. Jest wykorzystywany tylko w celu ładowania treści ankiety, jeżeli użytkownik jeszcze jej nie wypełnił.

Data wygaśnięcia: 1 rok
Google Analytics  
__utmb W niektórych naszych witrynach i na niektórych stronach korzystamy z usługi Google Analytics, aby zbierać dane statystyczne. Ten plik cookie określa sesję odwiedzających strony.

Data wygaśnięcia: Po wizycie.
__utma Identyfikuje unikatowych użytkowników

Data wygaśnięcia: Po 2 latach od ustawienia/aktualizacji.
__utmz Śledzi źródło ruchu i nawigację.

Data wygaśnięcia: Po 6 miesiącach od ustawienia/aktualizacji.

5. Lista plików cookie innych firm

Nazwa pliku cookie Przeznaczenie
__stid
__uset
__stacxiommap
__stgmap
__stamap
__stdlxmap
ShareThis to oprogramowanie zewnętrzne, które wykorzystujemy na naszej stronie internetowej. Pozwala ono użytkownikom udostępniać i polecać strony internetowe Volvo w sieciach społecznościowych.
Sitester_Nth1695
Sitester_Referrer1695
Sitester_ActiveUserId1695
Sitester_DelayId1695
Wykorzystujemy Sitester w celu wyświetlania ankiet dla użytkowników, dzięki którym możemy poznać ich opinie o naszej stronie internetowej.
UID
UIDR
Tagów ScorecardResearch używamy do zbierania takich danych, jak: nowi (w przeciwieństwie do powracających) odwiedzający, znacznik czasu, adres URL i tytuł strony internetowej. Tagi ScorecardResearch nie są używane do identyfikowania użytkowników odwiedzających stronę. Ponadto dane zbierane przez ScorecardResearch są wykorzystywane tylko w postaci zagregowanej. Innymi słowy, raporty tworzone z tych danych nie mówią na przykład, że użytkownik komputera 1 przeszedł z witryny A do witryny B i do witryny C. Wnioski dotyczą zawsze całego zbioru różnych komputerów, tzn. raporty zawierają informację na przykład, że „67% całej populacji użytkowników przeszło do witryny A” lub „35% użytkowników, którzy przeszli do witryny A, przeszło również do witryny B”.
demdex Plik cookie wykorzystywany przez Adobe Analytics, pomocy w identyfikacji unikatowych użytkowników pomiędzy różnymi domenami. Cookie demdex jest umieszczane w przeglądarce przez domenę zewnętrzną demdex.net. Jest to domena odrębna od aktualnie odwiedzanej przez użytkownika strony internetowej.


6. Zarządzanie plikami cookie

6.1. Jak przeglądać pliki cookie

Ponieważ pliki cookie są zwykłymi plikami tekstowymi, mogą być one czytane przez większość edytorów tekstu lub programy do przetwarzania tekstów. Aby otworzyć plik cookie, należy go kliknąć. Poniżej jest podana lista łączy do instrukcji wyświetlania plików cookie w różnych przeglądarkach. W przypadku używania innej przeglądarki należy w niej odszukać i sprawdzić informacje o plikach cookie. Jeżeli korzystasz z telefonu komórkowego, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego telefonu.

Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&topic=14666&ctx=topic

Internet Explorer 8-10
http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies


6.2. Wyłączanie/włączanie lub usuwanie plików cookie
Pliki cookie można zablokować lub ograniczyć w ustawieniach przeglądarki.

Aby całkowicie zablokować umieszczanie plików cookie na komputerze, można tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia pliku cookie. Można także zmienić ustawienia w taki sposób, że przeglądarka odrzuca wszystkie pliki cookie lub tylko pliki cookie innych firm. Podobnie można usunąć dowolny z plików cookie, który został już umieszczony. Należy pamiętać, że ustawienia trzeba zmienić oddzielnie w każdej przeglądarce i na wszystkich komputerach, których się używa.

Jednak jeśli to zrobi, musi mieć świadomość, że my nie będziemy w stanie zagwarantować poprawnego działania naszej witryny. Niektóre funkcje tej witryny mogą przestać działać i użytkownik może stracić możliwość oglądania poszczególnych witryn. Ponadto odrzucenie plików cookie wcale nie oznacza, że w przeglądarce przestaną pojawiać się reklamy. Nadal będą wyświetlane, z tym że nie będą już dostosowane do zainteresowań użytkownika i będą pokazywane częściej.

Ustawienia w poszczególnych przeglądarkach dostosowuje się w odrębny sposób. W razie potrzeby można skorzystać z funkcji pomocy w przeglądarce, aby skonfigurować poprawne ustawienia.

Instrukcje wyłączania plików cookie w telefonie komórkowym znajdują się w podręczniku użytkownika.

Więcej o plikach cookie można przeczytać w Internecie pod adresem http://www.aboutcookies.org/

7. Inne/nieprzewidziane pliki cookie
Biorąc pod uwagę sposób, w jaki działają witryny internetowe i Internet, nie zawsze możemy mieć wgląd w to, jakie pliki cookie są umieszczane przez inne firmy za pośrednictwem naszej witryny. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy nasza witryna zawiera tzw. elementy osadzone: teksty, dokumenty, obrazy lub krótkie filmy, które są przechowywane przez inną firmę, a w naszej witrynie lub przez naszą witrynę są pokazywane.
Dlatego prosimy o powiadamianie nas o wszelkich odnotowanych w naszej witrynie plikach cookie innej firmy, które nie zostały wymienione powyżej, lub o bezpośrednie skontaktowanie się z tą firmą i zapytanie o umieszczony plik cookie , jego przeznaczenie, okres ważności i gwarancję ochrony prywatności użytkowników.

8. Kontakt
Od czasu do czasu, w związku ze zmianami w naszej witrynie lub uregulowaniami dotyczącymi plików cookie, możemy aktualizować te zasady. Mamy prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego dokumentu i listy plików cookie w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Najnowsza wersja zasad jest dostępna na tej stronie.

Jakiekolwiek dalsze pytania i/lub uwagi należy zgłaszać tutaj.
Grudzień 2012 r.