Prawa pracownika do ochrony danych osobowych

Pracownik ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych. Pracownik ma również prawo zażądać od spółki VOLVO poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania.  Pracownik może również sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych przez spółkę VOLVO lub złożyć wniosek o przeniesienie danych. Należy jednak pamiętać, że spółka VOLVO nie zawsze może być zobowiązana do spełnienia żądania usunięcia, ograniczenia, zastrzeżenia lub przeniesienia danych. Ocena będzie przeprowadzana indywidualnie dla każdego przypadku na podstawie zobowiązań prawnych spółki VOLVO i wyjątku od tych praw.

Aby wysłać prośbę, wypełnij poniższy formularz

Wypełniony formularz należy przesłać do Biura inspektora ochrony danych zwykłą pocztą lub pocztą e-mail. Należy koniecznie dołączyć dokumenty potwierdzające Pani/Pana tożsamość.

Adres, pod który należy przesłać wniosek:

                -       AB Volvo

                -       Att: Data Protection Office, Dept AA14100, VLH,

                -       SE-405 08 Göteborg, Szwecja