Istnieje ogólna tendencja do zmniejszenia liczby samochodów w centrach miast. Oznacza to rosnące zapotrzebowanie na transport zbiorowy niewpływający na środowisko. Realnych kształtów nabrała konieczność tworzenia stref bezpieczeństwa, ciszy, obszarów bez emisji spalin, a nawet terminali w budynkach. Volvo ma gotową do wdrożenia, pełną ofertę uwzględniającą wszystkie potrzeby miast.

Cisza na wagę złota

Problem walki z hałasem staje się coraz ważniejszy dla niemal każdego miasta. Jego wpływ na zdrowie jest bardzo dobrze udokumentowany, a jednocześnie rośnie świadomość kosztów związanych z ograniczeniem hałasu. Zastosowanie autobusów z napędem elektrycznym pozwala ograniczyć hałas, co powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na inne środki.

Zarządzanie strefami

Nie wszystkie typy ruchu mogą być dozwolone w ciasnych obszarach miejskich. Ze względu na hałas, emisje i ogólne bezpieczeństwo wprowadza się ograniczenia w określonych strefach lub punktach. Firma Volvo jest gotowa podzielić się doświadczeniami i zaoferować sprawdzone narzędzia
do zarządzania strefami.

Energooszczędne

Autobusy elektryczne i hybrydowe pozwalają istotnie obniżyć koszty paliwa w porównaniu ze zwykłymi autobusami z silnikiem wysokoprężnym. Napęd elektryczny jest znacznie wydajniejszy niż spalinowy, a dodatkowo podczas hamowania i zjeżdżania ze wzniesień cały czas jest odzyskiwana energia. Czy można
sobie pozwolić na niekorzystanie z napędu elektrycznego?

Zdrowie to stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego — niekoniecznie brak choroby lub niesprawności.

Światowa Organizacja Zdrowia

Definicja zdrowia

Wjazd do strefy zero
Rezygnacja z paliw kopalnych to za mało

Rezygnacja z paliw kopalnych to za mało

Nie wszystkie typy ruchu mogą być dozwolone w ciasnych obszarach miejskich. Jednak autobus elektryczny Volvo 7900 może wjeżdżać do stref ciszy, bezpieczeństwa, obszarów bez emisji spalin, a nawet zatrzymywać się w budynkach. Inne możliwe rozwiązania niewykorzystujące paliw kopalnych, takie jak silniki zasilane biogazem, nie są realną opcją, jeśli spaliny i hałas są niedopuszczalne.

Napęd elektryczny otwiera nowe możliwości. Dzięki usłudze Volvo Bus Zone Management autobusy mogą też dostosowywać się do ograniczeń prędkości w zależności od położenia geograficznego, dnia tygodnia i pory dnia. Kierowca jest informowany o wjechaniu w zdefiniowaną strefę, a pojazd dostosowuje prędkość automatycznie — bez udziału kierowcy.

Koszt hałasu

Koszt hałasu

Hałas nie tylko przeszkadza. Jest także poważnym, choć często pomijanym, czynnikiem wpływającym na zdrowie. Ograniczenia hałasu zdefiniowane w przepisach są stopniowo zwiększane, a to powoduje olbrzymie koszty ponoszone przez społeczeństwo i właścicieli nieruchomości. Okazuje się zatem, że niezwykle korzystne jest ograniczenie źródeł hałasu, toteż duże silniki wysokoprężne i gazowe stosowane w ruchu miejskim, są oczywistym celem działania.

Porównanie silników spalinowych z napędami elektrycznymi w związku z obliczaniem kosztów hałasu ujawnia szokujące dane. Niezależne badania wskazują oszczędności rzędu 0,4 EUR/km przebiegu autobusu. Rocznie w skali wielkiego miasta mogą to być miliony. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz otrzymać pełny raport.

PEŁNA OFERTA

PEŁNA OFERTA

Mobilność w środowisku miejskim to problem złożony, a trasy autobusów mogą podlegać wielu różnym uwarunkowaniom. Długość trasy, częstość, możliwości przewozowe i lokalne przepisy decydują o zapotrzebowaniu na różne rodzaje ruchu i pojazdów. Coraz większym problemem są zanieczyszczenia i zatłoczenie, a mimo to zapotrzebowanie na transport stale rośnie.

W Volvo jesteśmy przekonani, że w najbliższej przyszłości elektromobilność będzie stanowić najważniejszy punkt w strukturze ruchu miejskiego. Dlatego właśnie poszerzyliśmy naszą ofertę, która zawiera więcej niż tylko pojazdy. Rozwijające się miasta będą potrzebować pełnych rozwiązań systemowych: pojazdów wysokiej jakości, odpowiednich usług i infrastruktury gniazd do ładowania. W tych obszarach Volvo sytuuje się w czołówce, jeśli chodzi o badania i rozwój, produkcję i zarządzanie projektami.

ZRÓŻNICOWANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

AUTOBUSY ELEKTRYCZNE — Strefy zerowe

Wrażliwe obszary, takie jak zatłoczone centra miast i dzielnice mieszkaniowe, wymagają utrzymania poziomu spalin i hałasu na minimalnym poziomie. Idealnym rozwiązaniem jest napęd elektryczny, ponieważ nie tylko nie generuje spalin, ale w dodatku jest cichy. Dzięki możliwości ładowania przy każdej okazji i pojemności akumulatora możliwości przewozowe nie różnią się od oferowanych przez konwencjonalne autobusy.

HYBRYDY ELEKTRYCZNE — CICHA ELASTYCZNOŚĆ

Zarządzanie transportem publicznym jest zarówno złożone, jak i skomplikowane. Przewaga hybryd elektrycznych wynika z możliwości ich działania na większych częściach trasy tak samo, jak ma to miejsce w przypadku autobusów elektrycznych. Co więcej, mogą zastąpić autobusy konwencjonalne i hybrydowe, i działać nawet w obszarach pozbawionych infrastruktury.

AUTOBUSY HYBRYDOWE — Korzyści dla środowiska od pierwszego dnia

Technologia hybrydowa to pierwszy krok na drodze do elektrycznej mobilności. Autobusy hybrydowe mogą bezpośrednio zastępować starsze pojazdy i ograniczać emisję tlenków azotu oraz cząsteczek aż o 50%. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów autobusów elektrycznych, pasażerowie i opinia publiczna wolą je od konwencjonalnych odpowiedników.

AUTOBUSY MIĘDZYMIASTOWE — Koniec samochodów na trasach dojazdowych do pracy

Epoka autobusów z silnikami wysokoprężnymi w centrach miast zbliża się do końca. Mimo to technologia nowoczesnych silników wysokoprężnych nadal pozostaje ważna. Każda osoba dojeżdżająca do pracy i każdy podróżujący, który zrezygnuje z samochodu na rzecz autobusu, ograniczy do minimum swój wpływ na środowisko. Spowoduje to także zmniejszenie tłoku.

OTWARTE GNIAZDA DO ŁADOWANIA

  

Szybkie ładowanie

Szybkie ładowanie

Autobusy elektryczne i hybrydowe są automatycznie ładowane na przystankach końcowych. Ładowanie przebiega szybko i zwykle nie wymaga zmian w rozkładzie jazdy. Jest to także najbardziej ekonomiczny sposób ładowania autobusów. Wymaga łącznie kilku ładowarek, każdej o wysokim stopniu wykorzystania i niewielkich potrzebach obsługi. Otwarte gniazda do ładowania pozwalają wejść na rynek kilku konkurującym dostawcom.

Filmy

Volvo 7900 Electric we Wrocławiu

Volvo 7900 Electric we Wrocławiu

Elektryczne testy Volvo we Wrocławiu

Elektryczne testy Volvo we Wrocławiu

WIADOMOŚCI I WYDARZENIA

Volvo Polska na 2 miejscu rankingu atrakcyjnych pracodawców w Polsce

Firma Volvo Polska zajęła drugie miejsce w badaniu marki pracodawcy Randstad Employer Brand Research 2021, które zostało zrealizowane w Polsce na próbie blisko 5 tysięcy respondentów, aktywnych na rynku pracy. To już kolejne w tym roku badanie ...

Duńskie miasto Aarhus powiększa flotę autobusów elektrycznych Volvo

Volvo Buses kontynuuje działania na rzecz elektryfikacji transportu publicznego w miastach całej Europy. Dzięki 29 nowym autobusom przegubowym Volvo 7900 Electric Articulated duńskie miasto Aarhus wykonało ważny krok w kierunku osiągnięcia celu, ...

BUS RAPID TRANSIT

BUS RAPID TRANSIT

Stwórz miastu możliwości rozwoju

Bus Rapid Transit
VOLVO BUSES

VOLVO BUSES

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami